WADirectVerzekering.nl is een initiatief van 112Schade, de onafhankelijke juridische verhaalservice.  Al sinds de oprichting in oktober 2012 zet 112Schade zich in als belangenbehartiger voor de niet-verzekerde cliënt die schuldloos schade lijdt in het verkeer.

Met deze blog willen wij aandacht vragen voor WA Direct en dit steeds, door middel van een standpunt, vanuit een andere positie belichten. Er zijn voordelen en er zijn nadelen. Zodoende willen wij, tegen de tijd dat WA Direct van start gaat, ervoor zorgen dat iedereen zo goed mogelijk geïnformeerd is over WA direct. U of uw klant heeft de keuze om gebruik te maken van de service van de eigen verzekeraar of om toch een belangenbehartiger in te schakelen.

Bent u benadeelde in een verhaalsdiscussie, de verzekeraar, de belangenbehartiger, het schadeherstelbedrijf of de aansprakelijke partij? En bent u benieuwd naar WA Direct? Houd onze blog de komende tijd dan goed in de gaten.