De voordelen van WA Direct

Het Verbond van Verzekeraars is ervan overtuigd, de Directe Schadeafhandeling (voorheen WA Direct) kent alleen vooral voordelen. We bespreken een aantal van deze voordelen en beginnen met de voordelen voor de consument. WA Direct past bij nieuwe bedieningsconcepten Volgens het Verbond moet en wil de klant steeds meer ontzorgd worden. Wij zijn inderdaad van mening dat dit belangrijk is en dat de klant na een aanrijding niet het bos in

Read More

WA-Direct en Bedrijfsregeling 16 – De klant moet afstand doen van zijn voertuig

Vanaf 1 juli starten verzekeraars met de pilot Directe Schadeafhandeling, ook wel eerder bekend onder WA-Direct. De naam is aangepast om het misverstand uit de wereld te helpen dat WA-Direct een nieuw product of verzekering is. Het is namelijk een andere handelswijze. Het helpen van een niet-verzekerde klant. Klant belang voorop: Een voor verzekeraars nieuwe service die juist bij belangenbehartigers al jaren de basis vormt van hun dienstverlening.  Hoe zit

Read More

Welke rol spelen verzekeraars binnen schadeherstel?

Verzekeraars zijn belangrijke spelers binnen het schadeherstel. Ze kopen (auto)schadehersteldiensten in grote aantallen in.   Waar de keuze voor de geselecteerde herstelbedrijven op gebaseerd is, is niet altijd even duidelijk. Wel wisselt deze groep regelmatig. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de regio waarin de hersteller zich bevindt en de daaraan vasthangende behoefte tot herstel. Ook wordt er gekeken naar bepaalde (kwaliteits)eisen.

Vrije keus in belangenbehartiger?

In de Nederlandse wet is geregeld dat je schadeloos moet worden gesteld door de aansprakelijke partij. Deze kun je, al dan niet door een eigen gekozen vertegenwoordiger, aansprakelijk stellen. De vraag is alleen of verzekeraars hun klanten zullen dan wel kunnen verplichten om straks naar hun eigen verzekeraar te stappen? Verzekeraars hopen dat klanten naar hun eigen verzekeraar gaan, omdat het hele proces daarop is ingericht. Ze kunnen het echter

Read More

Gaat de premie omlaag als verzekeraars overstappen naar een directe verzekering?

Volgens het Verbond van Verzekeraars is het aan verzekeraars zelf om de hoogte van de premie vast te stellen. WA-direct is volgens haar een efficiënt systeem. Het heeft natuurlijk geen invloed op het aantal ongevallen en de zwaarte daarvan. Eerder hebben wij dit al aangekaart. De premie wordt nu gebaseerd op het doel waarvoor je voor verzekerd bent en de risico’s van jezelf (leeftijd, woonplaats), het voertuig (soort, leeftijd) en

Read More

De verzekeraar kent haar eigen verzekerde toch het beste?

Het komt steeds terug: de verzekeraar kent de eigen klant het beste. Daarom kan de eigen verzekeraar de schade het beste beoordelen en indien nodig afwikkelen met de tegenpartij. Maar wat is daarvan waar? Hoe kan een verzekeraar al diens klanten kennen? Zeker als men nooit een schade meldt of op een andere manier in contact komt met de eigen verzekeraar. Voor bedrijven ben en blijf je een bron van

Read More

Afwikkeling op basis van OVS

Wat als verzekeraars te snel zijn met de afwikkeling van schades? Elke schade is anders, maar de regeling op basis van OVS kijkt hier niet naar. Wordt er wel echt gekeken naar de omstandigheden van het geval? In hoeverre volgt de verzekeraar het proces van WA Direct en legt zij de vastgestelde schuldpositie wel voor bij de eigen verzekerde? Wat als deze het niet eens is met de beslissing van de

Read More

Zijn verzekeraars wel klaar voor een nieuwe tak van sport?

In 2019 werd gesteld dat niet de stijgende letsel- en autoschadepost de boosdoener is van de drukte op de markt, maar dat dit vooral bij de inefficiëntie van de bedrijfstak ligt. Hoe is men hier mee omgegaan in het afgelopen jaar? Zijn deze processen inmiddels wel voldoende op orde om een geheel nieuw project te starten?

Letselschade

Het Verbond van Verzekeraars geeft antwoord op een veelgestelde vraag omtrent letselschade:   Verzekeraars verwachten dat de directe verzekering ook zal bijdragen aan de verbetering van letselschadezaken. Waarom?  Haar antwoord luidt als volgt: “Uit onderzoek blijkt dat het bij ernstiger letselschades soms weken duurt voordat het slachtoffer weet wie de aansprakelijke verzekeraar is dus wie de schade gaat vergoeden. Met een directe verzekering kan een slachtoffer zijn schade bij zijn eigen verzekeraar melden.” Hoewel de

Read More

Verzekeren in andere landen

In landen om ons heen bestaat een afgeleide van WA Direct al langere tijd. In eerste instantie is verzekeren bedoeld ter bescherming van het eigen vermogen bij aansprakelijkheid. Dit is steeds meer gaan verschuiven naar de bescherming van het slachtoffer. Die moet ergens aan kunnen kloppen om schadeloos gesteld te worden. Maar waar? Dat kan soms voor problemen zorgen.   Het idee in landen om ons heen is dat je met een

Read More