16 september 2020 Met autonome auto’s de weg op: enkele vragen van aansprakelijkheid

Bron: ANWB Verkeersrecht De ontwikkeling van autonome auto’s roept vragen op over aansprakelijkheid, verzekering, verkeerswetgeving, gegevensbescherming en zo meer. Deze vragen moeten worden opgehelderd voordat autonome auto’s op grote schaal de weg op gaan. Voor de auteur reden genoeg om een promotieonderzoek aan dit onderwerp te wijden. In deze bijdrage worden enkele resultaten van dit onderzoek besproken en nieuwe bevindingen toegevoegd. Daarbij wordt aan de hand van een scenario met

Read More

26 juli 2020 Verzekeraars willen najaar 2021 starten met ‘WA-direct’; belangenbehartigers zien bui hangen

Bron: Letselschade.nl Het Verbond van Verzekeraars heeft bekendgemaakt dat de directe WA-verzekering, getiteld WA-direct, zal worden geïntroduceerd in het derde kwartaal van 2021. Het gaat in eerste instantie om verzekeringen met een dekking die beperkt blijft tot materiële schade als gevolg van ongevallen tussen personenauto’s. Gaandeweg wordt het product geëvalueerd en de dekking uitgebreid, aldus het Verbond. Het uiteindelijke doel is te komen tot een stelsel van directe verkeersverzekeringen. Doelstelling van de

Read More

15 juli 2020 Een problematisch fenomeen: schaderegeling zonder erkenning van aansprakelijkheid

Bron: ANWB Verkeersrecht Aansprakelijkheidsverzekeraars zijn in de letselschadepraktijk met een zekere regelmaat bereid om een schaderegelingstraject met een derde-benadeelde aan te gaan zonder aansprakelijkheid te erkennen. De verzekeraar stapt daarbij over de aansprakelijkheidsvraag heen en committeert zich om de schade van de derde-benadeelde te regelen met alle verplichtingen van dien. Met andere woorden: een schaderegeling zonder erkenning van aansprakelijkheid. Meestal ligt in dergelijke gevallen aansprakelijkheid wel voor de hand, maar

Read More

15 april 2020 De zelfrijdende auto verzekeren

Bron: Consumentenbond Autofabrikant Tesla maakte eind 2015 zijn auto Model S deels zelfrijdend. Wat betekent dit bij schade voor je autoverzekering? Rijden zonder handen niet toegestaan Zelfrijdende auto’s zijn nog niet te koop in Nederland. Wel zijn er auto’s met zelfrijdende functies te koop, zoals automatisch inparkeren en adaptieve cruisecontrol waarmee de snelheid automatisch wordt aangepast. Eigenaren van een Tesla Model S hebben de mogelijkheid hun auto te voorzien van het systeem

Read More

31 januari 2020 Directe autoverzekering gaat die komen of niet?

Bron: Candor Steeds meer seinen op groen: gaat de directe autoverzekering er komen, en in welke vorm? Autoverzekeraars spreken al jaren over een directe autoverzekering als vervanging van het huidige systeem waarbij automobilisten WA-schades met de maatschappij van de tegenpartij afhandelen. Consumenten juichen het toe en ook verzekeraars zijn enthousiast. 2020 zou een doorbraakjaar kunnen worden, als leden van het Verbond stemmen over de directe verzekering. Hoe kwam het zover

Read More

10 oktober 2019 ‘Niet stijgende schadelast maar inefficiëntie drukt resultaat verzekeraars’

Bron: Letselschade.nl Verzekeraars stellen dat de stijgende letsel- en autoschadepost de boosdoeners zijn van de druk op de markt, maar volgens onderzoekers is het de eigen inefficiëntie die de bedrijfstak nekt. Autoverzekeraars stellen dat ze door de toenemende auto- en letselschadepost niet meer kunnen verdienen op vooral WA-schades, maar volgens een onderzoek van Automotive Insiders en Trend-RX is hun eigen gebrekkige efficiëntie de échte bottleneck. De automarkt verschuift twee kanten

Read More

15 december 2017 Verzekeraars hakken in 2018 knoop door over directe autoverzekering

Bron: AMweb Het Verbond van Verzekeraars wil komend jaar vaststellen of een directe autoverzekering in Nederland toekomst heeft. Schade van een aanrijding wordt dan altijd door de eigen verzekeraar afgehandeld. In het eerste kwartaal worden de resultaten bekend van een proef met deze vorm van verzekering bij twee leden van het Verbond. Verzekeraars zien een directe verzekering als mogelijk antwoord op de deeleconomie en de opkomst van autonome auto’s. Het

Read More

31 augustus 2017 Directe verzekeringen en de belangen van verkeersslachtoffers

Bron: Advocatenkantoor Thomas van Dijk Momenteel doet het Verbond van Verzekeraars onderzoek naar de toepassing van first party-verzekeringen. De first party verzekeringen zouden kunnen dienen als vervanging van de huidige WA-verzekeringen. Een dergelijke directe verzekering verschilt van het huidige stelsel doordat de schade direct bij de eigen verzekeraar kan worden geclaimd. De aansprakelijkheidsvraag is derhalve in principe niet meer aan de orde. Het Verbond van Verzekeraars noemt als groot voordeel de snelheid

Read More

8 september 2016 Zelfrijdende auto’s, aansprakelijkheid en verzekering; over nieuwe technologie en oude discussies

Bron: ANWB Verkeersrecht De in rap tempo toenemende automatisering van de rijtaak roept op het terrein van aansprakelijkheid en verzekering de nodige vragen op. Vastgesteld wordt dat bestaande kaders zich slecht lenen voor toepassing op autonoom rijdende auto’s. In het verkeersaansprakelijkheidsrecht staat in belangrijke mate nog steeds het gedrag van de bestuurder centraal en de bestaande risicoaansprakelijkheden laten zich niet eenvoudig toepassen op auto’s die zelf beslissingen nemen. Nog complexer

Read More

27 mei 2016 Letselschade-experts uiten vinnige kritiek op first party-verzekering

Bron: AMweb De Branchevereniging van Nederlandse Letselschade Experts (NLE) ziet in de introductie van zogenaamde first party-verzekeringen risico’s die de rechten van ongevalsslachtoffers ernstig kunnen schaden. Ook denkt de NLE dat verzekeraars er vooral de dalende premie-inkomsten mee willen compenseren. Het Verbond van Verzekeraars bestudeert momenteel, in het kader van innovatie, deze directe verzekeringen, waarbij de verzekeraar zelf de schade van de eigen verzekerde afhandelt. Bij een first party-verzekering verzekert

Read More