Letselschade

/ oktober 24, 2020/ Dialoog/ 0 comments

Het Verbond van Verzekeraars geeft antwoord op een veelgestelde vraag omtrent letselschade 

Verzekeraars verwachten dat de directe verzekering ook zal bijdragen aan de verbetering van letselschadezaken. Waarom? 

Haar antwoord luidt als volgt: “Uit onderzoek blijkt dat het bij ernstiger letselschades soms weken duurt voordat het slachtoffer weet wie de aansprakelijke verzekeraar is dus wie de schade gaat vergoeden. Met een directe verzekering kan een slachtoffer zijn schade bij zijn eigen verzekeraar melden.

Hoewel de pilot nog gericht is op materiele schade, is de bedoeling dat dit op den duur ook uitgebreid wordt met letselschade. Het idee van WA Direct is dat slachtoffers sneller geholpen worden. Dat de eigen verzekeraar, die de verzekerde immers het beste kent, de verzekerde bijstaat in het afwikkelen van diens letselschade. Een groot voordeel, wat nu voor veel vertraging zou zorgen, is dat de verzekeraar sneller weet bij wie er aangeklopt moet worden. De vraag is alleen of dit wel voor de meeste vertraging zorgt. Hooguit een vertraging van enkele weken.  

Vertraging door ontwikkeling klachten bij letselschade

De grootste vertraging zit echter in de ontwikkeling van het letsel zelf. Hoe langer herstel duurt, hoe meer de verzekeraar van de aansprakelijke partij twijfelt aan de causaliteit. Deze discussie ontstaat vooral bij whiplashklachten. Radar heeft in augustus 2020 deze problemen rondom de trage afwikkeling van letselschade nogmaals aangekaart. Artsen kunnen een whiplash namelijk niet aantonen met onderzoeken, maar het slachtoffer lijdt hier wel degelijk onder. De vraag is dan ook hoe verzekeraars hiermee omgaan. Zal dit uitgesloten (kunnen) worden op de polis of zorgen voor een maximale vergoeding waarmee het slachtoffer niet schadeloos gesteld kan worden? Of zorgen deze problemen voor een hoge premie? Het leidt waarschijnlijk wel tot minder rechten van het slachtoffer.  

Financieel belang

Daarnaast speelt het financiële belang van de directe verzekeraar een grote rol bij het al dan niet regelend optreden voor het slachtoffer. Hoewel het nu de verzekeraar van de aansprakelijke partij is die de claim ter discussie stelt, zal dat straks de eigen verzekeraar worden. Goede juridische hulp in dergelijke kwesties blijft dan ook erg belangrijk voor het slachtoffer. Wordt deze juridische hulp vergoed door de verzekeraar en zo ja, welke beperkingen worden er dan opgelegd? Het slachtoffer kan toch immers daar aankloppen en kan daarmee onnodige kosten besparen? Hoe ver gaat jouw eigen verzekeraar daarnaast om ervoor te zorgen dat je volledig schadeloos gesteld wordt? Een vraag die ook bij materiele schade speelt. De branchevereniging NLE (Nederlandse Letselschade-experts) heeft weinig goeds over voor dit hele idee. Ze stelde eerder al dat een goede belangenbehartiger in letselschade essentieel is en vroeg zich destijds al af of het slachtoffer met de directe verzekering nog wel volledig schadeloos gesteld wordt. 

Australië als voorbeeld

Wat dat betreft kan men wat leren van Australië. Daar zijn veranderingen doorgevoerd die door slachtoffers als positief ervaren worden. Te denken valt aan heldere communicatie, erkenning, (psychologische) risicoscreening, een vlotte goedkeuring van medische behandelingen, proactieve conflicthantering en een focus op snelle werkhervatting. Slachtoffers van wie de claim volgens deze nieuwe werkmethode werd afgewikkeld, bleken na zeven maanden minder depressieve klachten te hebben, ondervonden minder beperkingen bij activiteiten en konden hun normale bezigheden eerder hervatten dan slachtoffers van wie de claim volgens de oude afwikkeling werd afgehandeld. 

Share this Post

Leave a Comment

Your email address will not be published.