Toekomstige ontwikkelingen en hoe dit te verzekeren

/ oktober 19, 2020/ Dialoog/ 0 comments

Een veelgenoemde reden om WA Direct te introduceren zou liggen in de ontwikkelingen op technologisch gebied. Op dit moment bestaat de semi-automatische auto al, maar een volledig zelfrijdende auto is in de toekomst niet meer weg te denken. Dit heeft in Engeland in 2018 geleid tot een nieuwe wet: Automated and Electric Vehicle Act.  Een verkeersverzekering voor schades die veroorzaakt zijn door zelfrijdende auto’s. Deze ontwikkelingen houdt ook het Europees Parlement aan het werkZie ook ‘common EU approach to liability rules and insurance for connected and autonomous vehicles 

Op dit moment zijn er nog geen volledig zelfrijdende voertuigen op de openbare weg te vinden in Nederland. Daarom volstaat men nu nog met een aansprakelijkstelling richting de bestuurder, dan wel eigenaar van het voertuig. Toch zijn er nu al situaties denkbaar waarbij het voertuig zelfstandig een ingreep doet zonder aanleiding. Er zit immers techniek achter de (semi) autonome voertuigen en ook dat kan wel eens niet naar behoren functionerenEr heerst nu dan al de vraag of de producent van het voertuig niet aansprakelijk is voor dergelijke fouten en daarmee de aanrijdingen die door de techniek veroorzaakt zijnMet volledige autonome voertuigen zal er zeker gekeken dienen te worden naar de vraag wie er aansprakelijk is bij een aanrijding met een autonoom voertuig.  

Nieuwe vervoersmiddelen
Nieuw op de weg is de e-step. In landen om ons heen wordt hier al veel gebruik van gemaakt. Een mooi vervoersmiddel, ook voor toeristen om door een stad te crossen. In Nederland is dit voertuig alleen te gebruiken als het door de RDW bestempeld is als bijzondere bromfiets. Er is slechts een aantal modellen die aan deze voorwaarden voldoen. De rest nog niet, wat vooral te maken heeft met het feit dat er nog geen Europese Regelgeving is.  

Voldoet de e-step wel aan de eisen van de RDW? Dan dient er ook een verplichte WA-verzekering afgesloten te worden. Dit in tegenstelling tot de e-bike die de afgelopen jaar ook aardig wat terrein gewonnen heeft. Hoewel er veel ongelukken gebeuren met de e-bike is hier nog geen verplichte verzekering voor. Er zijn nog wel meer relatief nieuwe voertuigen of voertuigen die later voorzien zijn van een motor. Deze ontwikkelingen roepen elke keer nieuwe vragen op en zorgt voor nieuwe discussies rondom aansprakelijkheid.  

De vraag rijst dan ook of er, in plaats van een direct verzekering, ook niet gekeken moet worden naar een verplichte verkeersverzekering voor iedereen die zich op de openbare weg begeeft. In ieder geval voor alle bestuurders van een al dan niet gemotoriseerd voertuig. Een verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor iedereen zou hierin ook een oplossing kunnen zijn. Zodoende kan een slachtoffer bij schade toegebracht door een derde in principe altijd een uitkering kunnen krijgen.  

Share this Post

Leave a Comment

Your email address will not be published.