Verplichte WAM-verzekering, waarvoor ben je nu en straks verzekerd

/ oktober 12, 2020/ Dialoog/ 1 comments

Heb je een motorrijtuig? Dan ben je (vaak) verplicht een WA-verzekering af te sluiten. Veroorzaak jij schade aan anderen? Dan is dit in principe gedekt op jouw WA-verzekering. De schadelijdende partij kan na aan ongeval aanspraak maken op jouw verzekering, die bij dekking over moet gaan tot het vergoeden van de schade.

De WA Direct verzekering is een afgeleide van de Casco dekking, ook wel Allrisk genoemd. Het grote verschil tussen deze twee dekkingen is straks dat je met een Casco dekking voor meer oorzaken dan een aanrijding met een andere weggebruiker verzekerd bent. Denk aan brandschades, diefstal en ruitschade. Het is daarom nog altijd zinvol om een Allriskdekking af te blijven sluiten.

Bij WA Direct ben je straks niet alleen als aansprakelijke partij, maar als slachtoffer verzekerd. Dat roept vragen op want waarom zou je je als slachtoffer moeten verzekeren of liever gezegd: meer premie moeten betalen terwijl een ander aansprakelijk is?

Premievaststelling

Premies worden nu gebaseerd op het doel waarvoor je voor verzekerd bent en de risico’s van jezelf (leeftijd, woonplaats), het voertuig (soort, leeftijd) en het verkeer in het algemeen. De verwachting is dat premies worden verhoogd als WA Direct officieel geïntroduceerd wordt, want meer werk voor verzekeraars, meer personeel, inregelen systemen en veranderen van polisvoorwaarden. Is dit echter wel eerlijk?

Premie rechtsbijstand

De rechtbijstandverzekeraar krijgt minder meldingen en dus zal een casus duurder worden om de kosten te dekken? Aan de andere kant kloppen misschien meer klanten aan doordat ze het oneens zijn met de uitspraak van verzekeraar.

Stijgen ook de premies bij de aansprakelijke partij? Ja want WA premie zal ook stijgen hiermee, omdat de dekking WA Direct hier als het ware onder valt.

Share this Post

1 Comment

  1. Pingback: Gaat de premie omlaag als verzekeraars overstappen naar een directe verzekering? - WA Direct Verzekering

Leave a Comment

Your email address will not be published.