27 mei 2016 Letselschade-experts uiten vinnige kritiek op first party-verzekering

/ oktober 19, 2020/ Eerdere berichten/ 0 comments

Bron: AMweb

De Branchevereniging van Nederlandse Letselschade Experts (NLE) ziet in de introductie van zogenaamde first party-verzekeringen risico’s die de rechten van ongevalsslachtoffers ernstig kunnen schaden. Ook denkt de NLE dat verzekeraars er vooral de dalende premie-inkomsten mee willen compenseren. Het Verbond van Verzekeraars bestudeert momenteel, in het kader van innovatie, deze directe verzekeringen, waarbij de verzekeraar zelf de schade van de eigen verzekerde afhandelt.

Bij een first party-verzekering verzekert een automobilist zichzelf tegen zowel materiële als letselschade als gevolg van een verkeersongeval, ongeacht de schuldvraag. Bij een eventuele schade claimt hij die bij zijn eigen verzekeraar. Daardoor verdwijnt de aansprakelijkheidsdiscussie.

Gelijkwaardigheid

De NLE: “Dat lijkt op het eerste oog een voordeel. Dit voordeel proberen verzekeraars goed te verkopen. Maar in de huidige schaderegelingspraktijk hebben slachtoffers vaak andere problemen. Het vaststellen van medische causaliteit, het begroten van de schade, de inschatting van toekomstschade en de duur van de behandeling van de schade zijn veelal de knelpunten. Slachtoffers kunnen momenteel gelukkig op basis van gelijkwaardigheid discussiëren met de verzekeraar, want zij worden bijgestaan door advocaten of letselschade-experts, die hun kosten kunnen verhalen bij de verzekeraar.”

Gemaximeerd

Verzekeraars willen volgens de NLE, dat opkomt voor de belangen van letselschadeslachtoffers, het schaderegelingsproces graag naar hun hand zetten, om dalende premie-inkomsten bij autoverzekeringen te compenseren. “Als het aan verzekeraars ligt, gaan slachtoffers hun schade rechtstreeks met hun verzekeraar regelen. De schadeposten worden bij first party-verzekeringen genormeerd en vermoedelijk gemaximeerd, wat een achteruitgang betekent ten opzichte van de werkelijk geleden schade. Voor grote groepen slachtoffers met psychische ongevalsgevolgen of bijvoorbeeld een whiplash valt het ergste te vrezen, want deze letsels zullen, net als bij veel huidige ongevallenverzekeringen, niet of slechts beperkt worden vergoed.”

Reputatie

Deze ontwikkeling is in de ogen van de NLE ook niet bemoedigend omdat verzekeraars een slechte reputatie zouden hebben opgebouwd bij het nakomen van hun polisverplichtingen rechtstreeks met rechthebbenden. “Met name de AOV-polissen zijn hierbij berucht. Rechtstreekse schadeafwikkeling tussen verzekeraars en cliënten is helaas aanleiding voor veel kritiek, ook omdat er sprake is van ongelijkheid van partijen. Een systeem met first party-verzekeringen met een beperkte polisdekking is naar onze mening dan ook een ongewenste verschraling voor alle verkeersslachtoffers. De first party-verzekering mag uiteraard deskundig onderzocht worden. Maar het beperken van de rechten van slachtoffers is onwenselijk en maatschappelijk onverantwoord.” De NLE wil dan ook met verzekeraars in gesprek.

Share this Post

Leave a Comment

Your email address will not be published.