Wat is WA Direct?

Hoewel verzekeraars claimen dat het idee van WA direct in 2014 ontstaan is na een grootschalig ongeval in Zeeland, is het idee in 1999 benoemd door Niels Frenk en zelfs in 1967 en 1996 al eens besproken op de vergadering van de Nederlandse Juristen-Vereniging. Bloemenberg en Bongers pleitten in 1967 voor een verkeersverzekering. In 1996 werd de first partyverzekering besproken wegens de toenemende aansprakelijkheidslast.

Frenk is hier in 1999 op doorgegaan. Hij gaf aan dat dat sociaal-economische en juridische ontwikkelingen de aanleiding waren om tot een dergelijk systeem over te gaan. Zo noemt hij onder andere de opkomst van nieuwe risico’s, de toenemende claimbereidheid en -bewustheid en het toenemende aanbod van juridische hulp. Dit speelt nog steeds in de samenleving, maar ook bij de nieuwe ontwikkelingen van WA Direct. Er waren volgens Frenk echter wel kritische kanttekeningen te plaatsen bij dit idee. Zo moet er onder meer goed gekeken worden naar de vergoedingen die aan benadeelden betaald zouden worden via de directe verzekeringen. Niet alleen wat letselschade, maar ook materiële schade betreft.

Terug naar 2014. Door de dichte mist vindt er op de snelweg in Zeeland een grote kettingbotsing plaats. De omvang van de schade was ongekend, maar er was één vraag die niet beantwoord kon worden: wie is er aansprakelijk voor deze ravage? Om verzekerden toch snel en goed te kunnen helpen is er besloten dat elke verzekeraar de schade zelf zou gaan regelen met de verzekerde.

First-party vs third-party verzekering

Het idee is dan ook om een first-party verzekering te creëren, een verzekering waarbij de verzekeraar de schade afhandelt met de eigen verzekerde. Aanspraak op een schadevergoeding staat dan los van de aansprakelijkheidsvraag. In dit geval is de schade van de benadeelde verzekerd. Dit type verzekering bestaat al wel, denk aan de ongevallenverzekering inzittenden (OVI) of schadeverzekering inzittenden (SVI). Dit in tegenstelling tot een third-party verzekering, die je afsluit om aansprakelijkheid jegens derde te dekken. De aansprakelijkheidsvraag staat bij deze verzekering wel centraal.

Een slachtoffer heeft in dit laatste geval geen contract met de verzekeraar en kan daardoor in feite niet aankloppen bij de verzekeraar van de aansprakelijke partij. Bij voertuigschade in Nederland is dit wel geregeld door middel van het rechtstreeks vorderingsrecht dat je hebt bij voertuigschades. Dien je echter iets te claimen op de aansprakelijkheidsverzekering van de tegenpartij, dus niet op diens voertuigverzekering, dan zal de verzekeraar van de aansprakelijke partij je kunnen vertellen dat zij je niet verder gaan helpen, omdat jij geen contract hebt met deze verzekeraar. Je moet dan dus een claim indienen bij de aansprakelijke partij zelf en als het ware hopen op diens medewerking. Dit ligt niet in lijn met het willen helpen van het slachtoffer.