“Nieuwe mogelijkheid Directe Schadeafhandeling goed communiceren”

/ december 21, 2020/ Nieuwsberichten/ 0 comments

Bron: VVP

“Directe Schadeafhandeling wordt een nieuwe mogelijkheid. Het is belangrijk dat alle partijen in de keten, dus ook de financieel adviseurs, op die mogelijkheid gaan wijzen.” Aldus Thom Mallant (Allianz), als voorzitter van de betreffende stuurgroep van het Verbond nauw betrokken bij de ontwikkeling van Directe Schadeafhandeling. De Algemene Ledenvergadering van het Verbond van Verzekeraars keurde woensdagmiddag het plan voor de invoering van Directe Schadeafhandeling goed. In juli 2021 starten verzekeraars met het afhandelen van de materiële schade van hun eigen WA-verzekerde klanten. In eerste instantie betreft het schade ontstaan doordat een Nederlands gekentekende particuliere personenauto wordt aangereden door een motorvoertuig (auto, motor, scooter).

Directe Schadeafhandeling, het is een onderwerp waar in Nederland al héél lang over wordt nagedacht maar waar het tot nu toe nooit van is gekomen. Omdat, denkt Mallant, “het niet zo makkelijk is om zo’n traject via de wetgever aan te vliegen. Dan wordt het groot en breed, omdat je met Europa te maken hebt. Door te kiezen voor een procesvariant, krijgen we het in Nederland nu wel van de grond”.

Kettingbotsing

Volgens Mallant was ook de actualiteit niet groot genoeg. Die actualiteit kwam er in 2014 echter toch. Mallant was er bij toen de weduwe van een slachtoffer van de grote kettingbotsing dat jaar in Zeeland (200 auto’s, twee doden) belde met de vraag tot wie ze zich moest wenden voor de schadeafhandeling. “Toen is eigenlijk al heel snel besloten: we vragen de betrokkenen om zich te melden bij hun eigen verzekeraar. De aansprakelijkheidskwestie zoeken we later wel uit. Dat werd gewaardeerd.

“Diezelfde waardering zien we terug in de pilot die we met Directe Schadeafhandeling de afgelopen tijd hebben gedaan. Directe Schadeafhandeling sluit helemaal aan bij wat de klant verwacht aan gemak, snelheid en efficiëntie als hij bij schade contact zoekt met de verzekering.”

Communiceren bij eerste contact

Allianz deed zelf ook mee aan de pilot. Mallant vertelt dat Directe Schadeafhandeling van WA-schade achter de schermen niet zo veel verandert. “Het is vooral belangrijk dat aan de voorkant de mogelijkheid van Directe Schadeafhandeling wordt gecommuniceerd. Sowieso komt er een publiekscampagne, maar de individuele medewerkers moeten de mogelijkheid ook nadrukkelijk noemen op het moment dat de klant belt met schade. Dit geldt voor alle partijen in de keten, dus ook financieel adviseurs en gevolmachtigden.”

De consument is niet verplicht om te kiezen voor Directe Schadeafhandeling. Dat kan ook niet, want de wet (WAM) is niet gewijzigd. Het Verbond: “Consumenten blijven de vrijheid behouden om de schade zelf bij de aansprakelijke verzekeraar te claimen. Daarbij kunnen ze zich, net als nu, laten bijstaan.” Maar op grond van de ervaringen tot nu toe, denkt Mallant dat de consument de voordelen van Directe Schadeafhandeling ziet en er in beginsel voor zal kiezen als er bij het eerste contact goed wordt gecommuniceerd.

Een van die voordelen is ook dat de klant profiteert van dienstverlening die er nu alleen voor eigen all risk verzekerden is. Zo kunnen klanten bijvoorbeeld hun voertuig via het netwerk van de verzekeraar laten herstellen, zodat ze verzekerd zijn van een kwalitatief goed herstel.

Mogelijk dat een van de voordelen op termijn ook een lagere premie betreft, doordat de afhandeling efficiënter wordt. Bij de invoering is het uitgangspunt echter dat zij schadelastneutraal moet verlopen.

Letselschade verhaal apart

Mallant verwacht dat – bij succesvolle introductie – Directe Schadeafhandeling zal worden doorgetrokken naar andere categorieën voertuigen, zoals bestelauto’s. Dat Directe Schadeafhandeling ook gaat gelden voor letselschade, dat is niet gepland. Mallant: “Dit is een specifieke problematiek, waarbij vaak veel meer partijen betrokken zijn. Bovendien kan het om zeer grote schades gaan. Het Verbond zet hier meer in op standaardisering en normering.”

Procesmatig wordt bij Directe Schadeafhandeling dezelfde weg bewandeld als bij cascoschades (clearinghuis, OVS). Mallant hoopt dat Directe Schadeafhandeling voor met name gevolmachtigden een extra reden is om deelnemer te worden van het clearinghuis. Leasemaatschappijen gaan ook meedoen, aldus Mallant.

Share this Post

Leave a Comment

Your email address will not be published.