22 oktober 2020: Gaat rechtstreekse verzekering nu wel of niet ook over letselschade?

/ oktober 23, 2020/ Nieuwsberichten/ 0 comments

Bron: AMweb

“Gaat de nieuwe, volgend jaar al in te voeren rechtstreekse verzekering WA-direct nu wel of niet (ook) over letselschade? Het Verbond van Verzekeraars beweert opeens van niet, nadat wij  daarover aan de bel trokken”, stelt directeur Frederik Lieben van letselschadebureau JBL&G .

Lieben: “Terwijl de verzekeraars toch al jaren roepen dat het letselschadestelsel op de schop moet, en dat verregaande standaardisering én een directe verzekering daartoe de instrumenten zijn.” Hij noemt het zelfs misleiding. “Het Verbond heeft in november vorig jaar nog gereageerd op de discussie over letselschade in de Tweede Kamer. Daarbij werd de directe verzekering in een uitgebreid artikel gekoppeld aan de letselschadepraktijk.”

Een raadsel

Het is Lieben “echt een raadsel waarom ze daar nu opeens hun handen vanaf trekken. Ze zeggen nu overal: ‘Er is niets aan de hand, het gaat alleen om materiële schade, we willen het makkelijker maken.’ Terwijl de hele branche wel weet dat het Verbond de rechtstreekse verzekering straks ook voor letselschade wil laten gelden en ze dat ook verder overal op internet verkondigen. Tegelijkertijd doen ze net alsof wíj gekke Henkie zijn omdat we ons hier zorgen over maken. Alle nadelen die het oplevert, hebben we vorige week al opgesomd. Heel vreemd dat ze dit opeens ontkennen. Ze draaien zich een beetje vast in de communicatie, vrezen wij en heel veel andere collega’s, gezien de reacties op ons stuk.”

Geen weken wachten

Lieben wijst op de voor het publiek bestemde vragenpagina van verzekeraars over de directe verzekering. “Daar wordt ook ingegaan op de gevolgen voor letselschades in de toekomst. Het daar geschetste voordeel behelst echter louter dat je geen ‘weken’ hoeft te wachten tot je weet wie de verzekeraar van de aansprakelijke partij is.”

Eerder opiniestuk

In een eerder opiniestuk op de site van AM laat het Verbond verder weten dat er na het ervaring opdoen met de WA-direct, wellicht wel een heel first party-verzekeringslandschap zal ontstaan in Nederland, met alleen nog maar directe verzekeringen. “Dat houdt in dat klanten alle schade, zowel materieel als letsel, bij één verzekeraar onderbrengen”, aldus de eigen woorden van het Verbond van Verzekeraars.

Suggestief en kwalijk

Tot slot zegt Lieben: “Dat het Verbond in zijn reactie op de noodkreet van JBL&G in één adem noemt dat letselschadebureaus door slachtoffers moeten worden betaald, vinden we suggestief en kwalijk. In één alinea gaat het heel slim om allemaal misleidende, sturende woorden als ‘ingehuurde’ en ‘commerciële’ adviesbureaus, ‘betaalde diensten’ en ‘advieskosten’. Daarbij wordt de suggestie gewekt dat je bij belangenbehartigers moet betalen en bij verzekeraars niet. Terwijl de buitengerechtelijke kosten van letselschadebureaus op grond van de wet door de aansprakelijke verzekeraar dienen te worden vergoed.”

Alleen om WA-direct

Woordvoerder Iwanna de Jonge van het Verbond van Verzekeraars reageert: “Op dit moment gaat het alleen nog om een WA-direct wat betreft materiële schades met particuliere voertuigen, daarbij verwijs ik graag naar onze reactie van vorige week. De artikelen die JBL&G gebruikt in de ingezonden brief geven goed weer wat onze visie is met betrekking tot het breder invoeren van WA-direct in de toekomst.”

Share this Post

Leave a Comment

Your email address will not be published.