Directe Schadeafhandeling van start op 1 juli 2021

/ juni 28, 2021/ Nieuwsberichten/ 0 comments

Bron: BOVAG

Verzekeraars kunnen vanaf volgende week 1 juli verhaalbare WA-schades voor hun klanten gaan verhalen bij de tegenpartij: Directe Schadeafhandeling. Vóór deze datum moe(s)t de consument nog zelf de verzekeraar van de tegenpartij opzoeken, maar vanaf volgende week kan de consument naar zijn eigen verzekeraar en neemt die de verdere afhandeling op zich. Voor de branche zal dit waarschijnlijk een grotere gestuurde schadestroom betekenen.

Het gaat hierbij om klanten met een WA-verzekering die schade hebben die is veroorzaakt door een ander motorvoertuig waarvan de bestuurder van dat andere motorvoertuig (gedeeltelijk) aansprakelijk is. De verzekeraars willen hun klanten met deze nieuwe dienst verder ontzorgen. De verzekerde is overigens niet verplicht om van Direct Schadeafhandeling gebruik te maken. Hij kan er ook voor kiezen om zelf de schade bij de tegenpartij te verhalen en zelf de hersteller te kiezen. Ook wanneer de klant wel voor Direct Schadeafhandeling kiest, mag hij zelf een herstelpartij kiezen die niet perse in het herstelnetwerk van de verzekeraar zit. Het uitgangspunt is in alle gevallen dat de schadevergoeding van de klant – net als in het huidige systeem – is gebaseerd op het geldende aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht. Dat betekent dat de kosten van herstel in beginsel op grond van objectieve maatstaven moet worden vastgesteld.

Opdracht via Directe Schadeafhandeling

Wanneer u van een verzekeraar opdracht tot schadeherstel krijgt in het kader van Directe Schadeafhandeling, let er dan op dat u met de verzekeraar afspraken heeft gemaakt over de in rekening te brengen vergoedingen en extra diensten zoals bijvoorbeeld vervangend vervoer. Bestaande afspraken in het kader van casco-schadeherstel gelden in principe niet automatisch voor herstel volgens Directe Schadeafhandeling. Dat is afhankelijk van wat hierover is of in de toekomst wordt afgesproken tussen u en de betreffende verzekeraar. Ontbreken dergelijke afspraken? Dan vindt de schadevaststelling dus op grond van objectieve maatstaven plaats, net zoals dat nu het geval is

Het Proces

Proces-Directe-Schadeafhandeling.jpg

Bovenstaande afbeelding downloaden.

Hoe loopt het?

BOVAG is benieuwd naar de effecten en uitwerking van Direct Schadeafhandeling bij zijn leden. Loopt u tegen problemen aan met deze nieuwe dienst van verzekeraars, dan hoort BOVAG dat graag. Op die manier kunnen we u helpen om eventuele struikelblokken weg te nemen. U kunt uw bevindingen mailen naar schadeherstel@bovag.nl.

De veelgestelde vragen staan ook op deze pagina.

Share this Post

Leave a Comment

Your email address will not be published.