FOCWA-leden vrezen uitwerking directe schadeafhandeling

/ januari 29, 2021/ Nieuwsberichten/ 0 comments

Bron: Schade magazine

Op maandag 25 januari 2021 organiseerde FOCWA een webinar voor haar leden over de impact van de directe schadeafhandeling op de bedrijfsvoering van schadeherstelbedrijven. De meer dan 40 deelnemers kregen meer informatie over het onderwerp en deelden hun zorgen en vragen met hun brancheorganisatie over de uitwerking van deze nieuwe vorm van afhandelen van schades. FOCWA gaat in de komende periode het gesprek aan met het Verbond van Verzekeraars en individuele opdrachtgevers om aandacht te vragen voor deze punten.

Begin november maakte de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de weg vrij voor de directe schadeafhandeling. Volgens het Verbond van Verzekeraars moet dit nieuwe concept de schade, die anderen hebben aangebracht, sneller en makkelijker kunnen afhandelen. Nu moeten consumenten met een WA-verzekering schade vaak immers zelf verhalen op de verzekeraar van de veroorzaker. Straks kunnen consumenten ook bij de eigen verzekeraar terecht en verhalen verzekeraars de aan de klant uitgekeerde schade onderling.

Als onderdeel van de keten, ondervinden ook schadeherstellers gevolgen van deze nieuwe vorm van verzekeren. Zo verwacht FOCWA dat de directe schadeafhandeling leidt tot een versterking van de positie van de verzekeraar.

Om de belangen van haar leden optimaal te kunnen behartigen, organiseerde FOCWA op maandag 25 januari 2021 een interessant webinar. Tijdens deze virtuele meeting gaf Marly de Blaeij van het Verbond van Verzekeraars eerst toelichting bij het hoe, wat en waarom van de directe schadeafhandeling. Nadien gingen FOCWA-leden onderling in gesprek met elkaar.

Hierbij viel op te merken dat een deel van de schadeherstelbedrijven positief staat tegenover deze nieuwe ontwikkeling. De klant wordt immers sneller en beter gefaciliteerd. Een andere groep schadeherstelbedrijven vreest echter een grotere machtspositie voor verzekeraars.

Opvallend in deze discussie was dat alle schadeherstelbedrijven wel grote vraagtekens plaatsen bij de uitwerking van de directe schadeafhandeling in de praktijk. Voordat een groot deel van de verzekeraars deze nieuwe dienst op 1 juli 2021 gaat aanbieden, dienen er volgens de FOCWA-leden nog een aantal problemen te worden verholpen. Zo worden er vragen gesteld over afspraken met betrekking tot vervangend vervoer, stallingskosten, vergoedingen van expertisekosten en de rol van de dealer in dit proces.

Femke Teeling, directeur FOCWA: “De ALV van het Verbond van Verzekeraars heeft in december 2020 ingestemd om de directe schadeafhandeling te implementeren. Als vereniging van schadeherstelbedrijven zien we hierbij zowel de kansen als bedreigingen voor onze leden. Maar op dit moment vragen we vooral aandacht voor de uitwerking in de praktijk. We zijn daarom ook blij dat we zowel bij het Verbond van Verzekeraars als individuele verzekeraars onze punten op tafel kunnen leggen om samen met hen aan oplossingen te werken, in het belang van onze leden.”

In de komende periode haalt FOCWA verder het net op bij haar achterban. Samen met opdrachtgevers werkt de brancheorganisatie concrete oplossingen uit om de benoemde aandachtspunten te verduidelijken. In de loop van het tweede kwartaal zal FOCWA een nieuwe virtuele meeting organiseren om deze processen met de leden te bespreken.

Share this Post

Leave a Comment

Your email address will not be published.