6 november 2020: Stevig debat voor minister Sander Dekker over langlopende letselschade

/ november 6, 2020/ Nieuwsberichten/ 0 comments

Bron: Schademagazine

Tijdens het debat van woensdag 28 oktober over langlopende letselschade werd Minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming stevig ondervraagd door de Vaste Kamercommissie van Justitie en Veiligheid. Er werden vier moties ingediend.

Tijdens een uitzending eerder dit jaar in het programma Radar bleek dat letselschadeslachtoffers vaak jaren moeten strijden voordat ze een schadevergoeding ontvangen van verzekeraars.

In het debat stonden de Kamerleden lijnrecht tegenover de minister om wettelijke sancties in te voeren tegen verzekeraars die hun eigen Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) overtreden. Daarnaast pleitten de Kamerleden in dit debat voor invoering van tuchtrecht en willen ze dat de minister de voor- en nadelen van een directe verzekering onderzoekt.

Directe verzekering

Veel letselschadezaken duren lang omdat een overgroot deel gaat om onvermijdbare omstandigheden volgens minister Dekker. Vaak is er nog geen medische eindtoestand bereikt of is er een discussie over de causaliteit (komt het letsel door het ongeval). Madeleine van Toorenburg, Tweede Kamerlid bij de CDA, stelt zicht de vraag of de minister zelf heeft gesproken met de onderzoekers van de Universiteit Utrecht, die onderzoek hebben gedaan naar langlopende letselschadezaken op verzoek van de minister   van Toorenburg constateert dat slachtoffers niet centraal staan, ze wil graag dat de minister gaat onderzoeken of een directe verzekering – zoals al in Zweden is ingevoerd – ook voor Nederland een optie is.

Bij een directe autoverzekering handelt je eigen autoverzekeraar de schade af en die verhaalt de schade vervolgens op de aansprakelijke partij. Hopelijk zijn slachtoffers dan voortaan verlost van de lange discussies met de verzekeraar van de tegenpartij over de aansprakelijkheid en de hoogte van het schadebedrag. De wens is dat schades via een directe verzekering sneller worden uitgekeerd.

De minister leek in het debat nog niet overtuigd van het nut van zo’n directe verzekering. Het zou volgens Dekker een omkering zijn van het stelsel. Wel is hij bereid om samen met de Letselschade Raad te bekijken of je dan af bent van de doorgeslagen juridisering. Van Toorenburg dient hiervoor een motie in. Ze hoopt dat de minister binnen zes maanden terugkomt met zijn bevindingen.

Het invoeren van wettelijke sancties als verzekeraars zich niet houden aan de regels van hun eigen gedragscode is een ander lastig punt. Van Toorenburgt: ‘We willen afdwingbare gedragsregels en iemand die toezicht houdt. Dan hebben we na 20 jaar iets kunnen doen voor de slachtoffers.

“Mijn vrees is dat we na twintig jaar voortgaan op dezelfde voet. Het eindeloos traineren gaat door. En dat slachtoffers zes maanden moeten wachten op een reactie vanwege een tekort aan personeel bij de verzekeraars. Ze moeten nakomen wat er is afgesproken.” zegt Tweede Kamerlid Michiel van Nispen van de SP.

Keurmerk voor verzekeraars en belangenbehartigers

Het argument dat er door personeelstekort te lange doorlooptijden zijn veegt de minister van tafel. Hij zegt daarover dat de lange doorlooptijden komen door de complexiteit van de problematiek en dat hij niet doorgaat op de oude voet, maar komt met een aantal oplossingen zoals mediation en het invoeren van een keurmerk voor verzekeraars en belangenbehartigers, zodat alle partijen hun gedragsregels eerder naleven.

De minister wil verder de informatiepositie van slachtoffers verbeteren door een online schadeafwikkelingsplatform in te voeren. Daarvoor stelt hij 150.000 euro beschikbaar aan de Letselschade Raad voor onafhankelijke herstelbemiddeling in letselschadezaken. Dekker geeft aan dat niemand is gebaat bij een juridisering van het proces. Daarnaast kunnen slachtoffers die vinden dat hun zaak te lang duurt of het niet eens zijn met de hoogte van de schadevergoeding ook de gang naar de rechter maken zegt Dekker.
Minister Dekker voelt er niets voor om deze gedragsregels en sancties in een wet vast te leggen als verzekeraars zich niet aan hun eigen regels houden. Daarover zegt hij: “Is het middel niet erger dan de kwaal?”

Dekker is bang voor formaliseren: als iemand een termijn overtreedt dat de ander zich kan beroepen op rechten en vergoedingen. ‘Ik heb een grote vrees dat mensen zeggen: u bent een dag te laat en dan gaan ze een sanctiepad aflopen.’ Volgens de minister kunnen bij medisch ingewikkelde kwesties niet in alle gevallen de termijnen gehaald worden. Hij zegt: ‘En soms willen ook slachtoffers een time out als het hen even boven hun hoofd groeit.’
Er ontstaat een discussie over de hoogte van de schadevergoeding en de bevoorschotting. Slachtoffers krijgen niet snel genoeg geld. Zo vindt het PVV-Kamerlid Lilian Helder dat de medische eindtoestand door verzekeraars te vaak wordt gebruikt om niet te hoeven uitkeren. Dat verzekeraars proberen pas helemaal aan het eind te betalen, terwijl slachtoffers ondertussen rekeningen moeten betalen.

Onderzoek Radar

Het CDA-Kamerlid zet ook vraagtekens bij het waardevolle onderzoek van de Universiteit Utrecht. ‘Er waren geen problemen met de aansprakelijkheid – die stond vast – het ging om bepaalde verkeersongelukken en niemand mocht overleden zijn. Er zitten grote beperkingen op dit onderzoek. Heel wat anders dan het onderzoek van Radar, met meer dan 3000 mensen in ‘crepeersituaties.’
‘We moeten het niet kleiner maken dan het is. Hoe wordt er toezicht gehouden op de gedragsregels?’, zegt Van Toorenburg. De minister reageert geprikkeld. Hij zegt: ‘Hoe helpen we nu de slachtoffers? Uw idee is het in een wet vast te leggen en het benoemen van een aparte toezichthouder. Dit leidt alleen maar tot een toernooimodel. Daar heb ik mijn bedenkingen bij.’
Het Tweede Kamerlid Michiel van Nispen (SP) dient een motie in dat er consequenties moeten zijn als verzekeraars en tussenpersonen zich niet houden aan de regels uit de GBL. Deze motie voor sancties wordt door een nipte Kamermeerderheid (SP, CDA, PvdA, PVV en GroenLinks met 76 zetels) ondertekend. De minister ontraadt deze motie.

Het Tweede Kamerlid Attje Kuiken (PvdA ) pleit voor het invoeren van onafhankelijk tuchtrecht en tuchtraad.
De Kamerleden willen graag een stok achter de deur als verzekeraars zich keer op keer niet aan hun regels en termijnen houden. Kuiken dient uiteindelijk een motie in (die ook is onderschreven door de Kamerleden Van Nispen en Van Toorenburg), de minister ontraadt ook deze motie.

Het Tweede Kamerlid Jeroen van Wijngaarden (VVD) diende een motie in waarin hij wil dat het kabinet de vermijdbare oorzaken van ontevredenheid bij slachtoffers in kaart brengt en dat de doorlooptijden en onderbezetting bij letselschadeverzekeraars wordt onderzocht.

Share this Post

Leave a Comment

Your email address will not be published.