Kritiek op proces WA Direct

Het betreft hier een pilot waardoor er vanzelfsprekend een aantal criteria zijn vastgesteld. De vraag is wel hoe WA Direct in de toekomst gaat werken als er bijvoorbeeld geen door beide partijen ondertekend schadeformulier is of als één van de verzekeraars geen deelnemer van WA Direct is? Één van de doelen is namelijk om ervoor te zorgen dat er één loket is, de verzekeraar, bij wie de verzekerde altijd aan

Read More